Prečo sa oplatí vykurovať klimatizáciou?


Prečo sa oplatí vykurovať klimatizáciou?

Preukázateľná ekonomická výhodnosť

Klimatizácia je vlastne tepelné čerpadlo vzduch – vzduch ktoré odoberá teplo z vonkajšieho prostredia a odovzdá ho v budove do okolitého vzduchu pomocou vnútornej jednotky .

Rýchlý efekt zakúrenia pocítete už za pár minút po spustení klimatizačnej jednotky. Takáto distribúcia tepla je obzvášť vhodná do priestorov s prerušovanou prevádzkou. Moderné klimatizačné zariadenia Mitsubishi Electric dosahujú koeficient účinnosti COP až 5,5. Z praktického hľadiska to znamená, že z 1 kW dodanej elektrickej energie sú schopné vyrobiť až 5,5 kW tepla. Pri bežnom elektrickom vykurovaní je pomer príkonu a výkonu 1:1 , to znamená, že vykurovanie klimatizáciou je až 5,5 krát lacnejšie ako priame elektrické vykurovanie. V porovnaní s plynom je vykurovanie s klimatizáciou priemerne o 40 % lacnejšie. Okrem ekonomickej výhody vo vykurovaní poskytujú štandardne aj možnosť chladenia. Z investičného hľadiska máme jedným systémom y vyriešené vykurovanie a chladenie daného priestoru, čo má pre budúcich investorov veľmi prijateľné vstupné náklady a veľmi efektívnu a dynamickú prevádzku. 

Jednoduchosť inštalácie

Celý systém sa skladá z jednej vonkajšej jednotky ktorá odčerpáva energiu z vonkajšieho vzduchu a niekoľkých vnútorných jednotiek, ktoré vyfukujú teplý alebo chladný vzduch podľa požiadavky majiteľa. Takýto systém je prevádzkovo veľmi efektívny a dynamický keďže sa jedná o teplovzdušné vykurovanie a chladenie.  Jediný potrebný zdroj k prevádzke tep. čerpadla je elektrická energia.  Prevádzkovateľ ocení tieto výhody hlavne pri prerušovanej prevádzke a opätovnej požiadavke na dosiahnutie požadovanej teploty v priestore.